T&S1) Penggunaan Laman Web:
  • Anda bersetuju untuk menggunakan laman web kami untuk tujuan yang sah sahaja.
  • Penggunaan tanpa kebenaran laman web ini boleh menimbulkan tuntutan untuk kerosakan.

2) Maklumat Produk:

  • Walaupun kami berusaha untuk memberikan maklumat produk yang tepat, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatan kandungan di tapak ini.

3) Pesanan dan Pembayaran:

  • Pesanan adalah tertakluk pada ketersediaan. Kami berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan.
  • Bayaran mesti diterima sepenuhnya sebelum pesanan diproses.
4) Penghantaran dan Pemulangan:
  • Butiran penghantaran dan polisi pemulangan digariskan dalam halaman Penghantaran & Pemulangan kami.
  • Sila semak dasar kami sebelum membuat pesanan.
5) Harta Intelek:
  • Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki atau dilesenkan kepada kami. Pengeluaran semula adalah dilarang melainkan mengikut notis hak cipta.

6)Dasar Privasi:

  • Penggunaan laman web ini oleh anda juga dikawal oleh Dasar Privasi kami. Sila semak semula untuk memahami amalan kami.


7) Had Liabiliti:

  • Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan tidak langsung, berbangkit atau sampingan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan produk atau tapak web kami.